Sklep www.majsterkowicz-sklep.pl wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług w zgodzie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin Sklepu Majsterkowicz obowiązujący
od 01 lutego 2016.

Informacje o firmie

Właścicielem sklepu majsterkowicz-sklep.pl jest firma KRU - Urszula Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Sucha Beskidzka 34-200, ul. Mickiewicza 40, NIP: 737-20-19-169; REGON: 365706007; e-mail: sklep@majsterkowicz-sklep.pl ; nr telefonu 784 053 285.

 1. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu majsterkowicz-sklep.pl są przetwarzane przez KRU - Urszula Duda z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 40. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy.
  2. jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep majsterkowicz-sklep.pl


  Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 2. Ceny

  1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN)
  2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają doliczony podatek VAT w stawce właściwej dla danego produktu ze względu na obowiązujące przepisy prawa).
 3. Zamówienia

  1. Wszystkie prezentowane w sklepie majsterkowicz-sklep.pl zdjęcia oraz kolory produktów mają jedynie charakter poglądowy, chyba że zaznaczono inaczej. Tym samym, wyłącza się odpowiedzialność sklepu z tytułu niezgodności otrzymanego towaru z prezentowanymi zdjęciami.
  2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: sklep@majsterkowicz-sklep.pl oraz telefonicznie: 784 053 285.
  3. Zawartość witryny internetowej sklepu majsterkowicz-sklep.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
  4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
  5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet.
  6. Składając zamówienia na towar, który będzie odebrany w salonie sprzedaży oraz za który płatność zostanie dokonana przy odbiorze, klient dokonuje rezerwacji towaru. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy majsterkowicz-sklep.pl, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w salonie sprzedaży po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
  7. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu e-mail), umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
  8. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
 4. Czas realizacji zamowienia

  1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Zwykle wynosi on 2 dni robocze, do 5 dni maksymalnie.
  2. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w określonym terminie sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
  3. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu czasu do momentu wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.
  4. Na każdej stronie o produkcie podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie potrzebnym do wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.
 5. Dostawa

  1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej, Inpost lub Poczty Polskiej.
  2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. 18,99 PLN w przypadku dostawy kurierskiej z przedpłatą (do 28kg) i 27,99 PLN w przypadku dostawy kurierskiej za pobraniem (do 28kg).
  3. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkody z kurierem.
  4. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 6. Sposób płatności

  Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  1. Przedpłata - przelew na rachunek bankowy BANK POCZTOWY S.A: 28 1320 1537 4066 0938 2000 0001. Numer rachunku oraz dane potrzebne do dokonania przelewu dostępne są również w e-mailu z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
  2. Przedpłata - Szybka płatność internetowa Payu/Dotpay.
  3. Za pobraniem - przy odbiorze towaru.
  4. Gotówką - w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym sklepie.
 7. Zwrot towaru przez konsumenta

  1. Uprawnienia i obowiązki określone w tej częsci regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
  3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  4. Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient może skorzystać ze wzoru zamieszczonego na końcu regulaminu.
  5. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
  9. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
 8. Reklamacje

  Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.majsterkowicz-sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
  4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
  5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do sprzedającego.
  7. Wiele produktów posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 9. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
  2. Powyższy regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………, dn. ………………

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta

KRU
Urszula Duda
ul. Mickiewicza 40
34-200 Sucha Beskidzka

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……… zawartej dnia ………………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………………

Numer konta na który sprzedający ma dokonać zwrotu (CZYTELNIE): ..........................................................................................................

……………………………………………………
podpis konsumenta